DYKNING

Amfibia gör dykresor året om. Mycket av aktiviteterna skrivs det om på Facebook (se Facebook ikonen uppe till höger). Planerade dykresor kommer även att skrivas om här på hemsidan. Om du har önskemål eller undrar över något så hör av dig till Alf Fredriksen 072-5577774

 

Nya uppdaterade dykpraxis hittas nedan!

dykpraxis_2018

 

 

Preliminär dykplanering 2018
Ändringar kan komma!

Februari
Dyk i Vättern- datum är ej bestämt

Mars
17/3 12.00-15.30  Vattensäkerhetsdagen i simhallen i Värnamo.

17-18/3 Dykmässan i Stockholm- klubben anordnar ingen resa pga vattensäkerhetsdagen, men åk gärna!

23-25/3 Serva Katamaranen

April
6-8/4 Dykning i Vättern

25/4 Bottenrensning, bryggiläggning

29/4 Dyk i Vättern, Michael Zouridis från Nässjö som bjuder in till detta, mer info finns på vår facebooksida

Maj

25-26 maj, dyk i Hamburgsund, Nikolaj och Alf är ansvariga

Juni
6 juni, dyk i Vättern samt om fint väder bad för de som vill och ej dyker. Emanuel och Alf ansvarar

15-17 juni, västkustdyk Hamburgsund. Nikolaj ansvarar.

Juli
Vecka 28-29 Dykläger i Hamburgsund- utgångspunkt Rörviks camping. Anders Olsson ansvarar

Augusti
3-5/8 Dyk på Väderöarna
24-26/8 Dyk i Hamburgsund

September
14-15/9 Bryggupptagning
Norgeträff

Oktober
12-14/10 Dyk i Hamburgsund

November 
2-4/11 Lysekil- lyfta upp katamaranen

December
7-9/12 Dyk i Lysekil