KONTAKTA OSS

Amfibia
331 22 VÄRNAMO
info@amfibia.se

STYRELSE

Ordförande         Magnus Jarlstam
Vice ordförande Kenneth Carlsson
Sekreterare      Andreas Lindqvist
Kassör                  Linda Bengtsson
Dykning               Mikael Stiftel 
Utbildning          Dennis Karlsson
Tekniska               Kenneth Carlsson
Ungdom               Roger Andersson
Suppleant            Alfons Bengtsson
Suppleant            Mikael Danielsson

Webmaster          Jonny Johansson