Monthly Archives: May 2019

Ny ordförande

Vår ordförande Alf Fredrikssen har valt att lämna sin post som orförande och styrelseuppdraget. Därför kommer vår vice ordförande Nikolaj Pode Pedersen gå in som ordförande och supleant Anderas Blad går in i tekniska sektionen. Vi tackar Alf för de arbet han lagt ner i styrelsen och i vår klubb!

Medlemsmöte

Hej alla Vi kör medlemsmöte onsdag 22/5 18.00 i klubbstugan, där vi kommer att informera om styrelsens arbete och aktiviteter i Amfibia. Samtliga medlemmar är välkomna, då klubben kommer att bjuda på korv och dryck, vore det bra om man anmälde sig till mötet. Mvh Styrelsen