Monthly Archives: October 2019

Amfibia har en styrelse igen

Vi tackar för förtroendet och kavlar upp armarna.Vi i styrelsen vill börja med att tacka de medlemmar som fortsatt att hålla skutan på rätt köl! Utan att namnge någon speciellt får vi väl ändå berömma Valberedningen som besatt alla poster efter ett så stort manfall. Det har sedan sist de skrevs på hemsidan varit ett… Read More »

Extra årsmöte

Extra årsmöte hölls den 13 oktober i Gummifabriken Värnamo Då Valberedningen fått förslag till alla poster utlystes ett extra årsmöte Där en ny styrelse och nya revisorer valdes in. Amfibia har nu en styrelse igen! Då vi inte haft någon tillgång till denna sida utan ordförande och utan sekreterare. Helt enkelt utan beslutsmässig styrelse… Skapas… Read More »