Extra årsmöte

By | 1 October, 2019

Extra årsmöte hölls den 13 oktober i Gummifabriken Värnamo

Då Valberedningen fått förslag till alla poster utlystes ett extra årsmöte Där en ny styrelse och nya revisorer valdes in. Amfibia har nu en styrelse igen!

Då vi inte haft någon tillgång till denna sida utan ordförande och utan sekreterare. Helt enkelt utan beslutsmässig styrelse… Skapas detta inlägg efteråt för att få historien i rätt ordning!