VIKTIG MEDLEMSINFORMATION

By | 2 June, 2019

Meddelande till alla Amfibias medlemmar

För en tid sedan beslöt vår ordförande Alf Fredriksen att, med omedelbar verkan, lämna sitt uppdrag i styrelsen. Den återstående styrelsen har diskuterat det uppkomna läget och insett att det inte finns någon enighet i styrelsen. Rykten har läckt ut om de interna diskussionerna, ofta felaktiga påståenden, och detta har allvarligt skadat styrelsen och klubbens arbete. En styrelse måste visa enighet utåt och dess medlemmar måste känna tillit till varandra. Detta har sedan en längre tid inte varit fallet. Därför har vi i styrelsen genom majoritetsbeslut, bestäm oss för att avgå. Dessutom har även klubbens revisorer beslutat sig för att lämna sina uppdrag.

 

Nu vilar det på valberedningen och alla medlemmar att ta fram förslag på dugliga styrelsemedlemmar. I valberedningen ingår Jonas Fransson och Alfons Bengtsson.

 

Vi önskar den nya styrelsen lycka till.

 

Den avgående styrelsen

 

Nikolaj Pode Pedersen, Anders Olsson, Roland Koskitalo, Krister Johansson, Anderas Blad och Nathalie Bahn