Ny ordförande

By | 25 May, 2019

Vår ordförande Alf Fredrikssen har valt att lämna sin post som orförande och styrelseuppdraget. Därför kommer vår vice ordförande Nikolaj Pode Pedersen gå in som ordförande och supleant Anderas Blad går in i tekniska sektionen.

Vi tackar Alf för de arbet han lagt ner i styrelsen och i vår klubb!