Monthly Archives: March 2018

Förebyggande arbete mot sexuella kränkningar och övergrepp.

I och med att vi nu har en aktiv barn och ungdomsverksamhet i klubben har styrelsen på senaste styrelsemötet 7/3 lyft frågar kring hur vi i får förening/klubb arbetar mot sexuella kränkningar och övergrepp. För att få mer kunskap om sexuella kränkningar och övergrepp samt hur det kan förebyggas inom föreningslivet tänker styrelsen använda sig… Read More »