Viktig Information!

By | 7 May, 2019

Eftersom det verkar oklart för många vill styrelsen förtydliga att för att få delta i klubbens aktiviteter annat än årsmöten, informationsmöten och medlemsmöten där alla medlemmar är välkomna så ska man vara betalande medlem och betala sin årsavgift årligen!

Är man betalande medlem har man rätt att delta i aktiviteter, vara i simhallen på klubbens tider, delta på resor, har rösträtt på årsmöte och medlemsmöte och är försäkrad genom klubben.

Har man inte betalat sin medlemsavgift har man rätt att delta på möten som nämnts ovan men har ej rösträtt (men yttrande rätt) och får inte delta i några klubbaktiviteter då man bland annat inte är försäkrad i klubben.

Information har gått ut på hemsidan och Facebooksidan från styrelse (och då också vår kassör) om att man ska betala sin medlemsavgift och hur man gör detta samt att man annars ej får delta i klubbaktiviteter.

Du som medlem eller som vill bli medlem är själv ansvarig för att betala in din medlemsavgift, kolla under fliken ”bli medlem” eller kontakta någon i styrelsen för mer information.