Årsmöte 16 februari 15.00

By | 14 January, 2019

Inbjudan till Amfibias årsmöte 2019

Styrelsen önskar er alla en god fortsättning på det nya året!
Härmed inbjuds samtliga medlemmar att delta på vårt årsmöte den 16 februari klockan 15:00
Årsmötet hålls på Gummifabriken i Värnamo, lokal Gislow.

Val som ska genomföras under årsmötet är:
Tre ordinarie styrelseledamöter för två år
Två styrelsesuppleanter för ett år.
En säkerhetsansvarig för ett år.
Två valberedare för ett år.
Två revisorer jämte en suppleant

Förslag på nominerade personer kan lämnas till:
Annie Fredriksen Tel: 0725882776 mail: annie.fredriksen@edu.gnosjo.se eller
Emanuel Johansson Tel: 0703626784 mail: johansson_07@hotmail.com
Tänk på att de nominerade ska vara tillfrågade.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 9 februari, för mer info besök gärna Amfibias hemsida under stadgar.
Samt att medlemsavgiften för 2019 är betalt innan årsmötet

Efter årsmötet träffas vi på Rose Garden i centrum för gemensam mat till självkostnadspris klockan 18:00.
Vill du delta måste du anmäla dig senast 12/2 på Amfibias Facebooksida eller till Anders Olsson
Tel: 0761002285 Mail: olandalun@hotmail.com