Dykläger & Covid19

By | 29 June, 2020

Riktlinjer för medlemmar

Styrelsen har beslutat att genomföra Dykläger 2020 och förhåller sig till folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta sker genom att varje medlem ansvarar för att med sunt förnuft följa de regler som gäller för stunden.

När detta skrivs: Hålla god hygien och undvika kontakt med andra om man misstänker sig smittad (läs åka hem). Vården har inte kapacitet för att hantera antalet människor på turist-/semesterorter.

På lägret ansvarar varje medlem för att inte uppträda så att andra känner obehag. Håll alltid en armlängds avstånd till andra än närmsta familjen. Håll undan på utrustning och extra god hygien i samband med grillning och måltider på campingen. Blir vi för många i tältet får vi dela upp oss i flera omgångar alternativt äta med familjen i anslutning till boende.

På båtarna får man sitta familjevis med en lucka till nästa, osv.

Det är önskvärt att planera resor, bad och shopping så att man inte riskerar onödig smitta.

Det är utsett en dyklägerkomitté med Kennet Carlsson som samordnare som kan komma att ändra och sätta nya regler på lägerplatsen. Vidare bör man följa campingens och myndigheters rapportering och anpassa sig till de direktiv som ges över klubbens riktlinjer.

Rätt hanterat av lägerdeltagaren bedömer vi att vistelsen går att genomföra på ett för alla trevligt och säkert sätt.

Har ni synpunkter, tips och idéer, meddela mig eller Kennet.
Ordförande Magnus Jarlstam

Riktlinjer för aktiva sportdykare

Räddningstjänsten och flera andra organisationer har under arbetsmiljöverket kollektivt belagt alla med covid-symptom med dykförbud! SSDF har inte ännu tagit samma ståndpunkt för fritidsdykare, men uppmanar till försiktighet. Det har i flera fall konstaterats tryckfallsjuka fast man följt datorns angivelser.

SSDF rekommenderar att vi följer DAN:s riktlinjer och dessa innebär följande:
Dykare som inte haft upplevda symtom på Covid-19, + dykare som testats negativt och är symtomfria:
            Dyk bara om du känner dig helt frisk.
            Var noga med hygien och rengör din dykutrustning noggrant.
            Ta det lugnt och sänk gränserna för maximal dyktid och dykdjup.
            Respektera rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten i övrigt.

            Känner du påverkan i ditt allmäntillstånd – avstå från dykning och genomför eventuellt
            en läkarundersökning.

Dykare som testats positiva för Covid-19 men är i övrigt symtomfri:

  • Avstå från dykning i minst en månad.
  • Känner du påverkan i ditt allmäntillstånd – genomför eventuellt en läkarundersökning.

Dykare som haft symtom på Covid-19:

  • Avstå från dykning i tre månader och gör en läkarundersökning. Läkaren avgör om CT-Röntgen och/eller andra tester ska genomföras.

Dykare med allvarliga hjärt- och/eller lungsymtom på Covid-19 och som vårdats på sjukhus:

  • Avstå från dykning i tre månader och gör en läkarundersökning. Läkaren avgör om Spirometri, CT-Röntgen, EKG, syrgasmättnad, arbetstester och/eller andra tillämpbara tester ska genomföras.

SSDF Svenska sportdykarförbundet (Riksidrottsförbundets specialförbund för spordykning)
DAN Divers Alert Network (internationell organisation för sportdykning)

Amfibia rekommenderar att man dyker med goda marginaler (gör två halva dyk i början) för att minska effekten om lungor / hjärta o kärl inte har full funktion efter eventuell sjukdom. Det är i princip omöjligt att veta att man INTE haft covid.

Ordförande Magnus Jarlstam